Arxiu mensual: juny de 2017

La Comunitat continua apostant pel Pla de sectorització per guanyar la batalla al cargol poma

El Departament d’Agricultura ja té sobre la taula el nou avantprojecte de sectorització de la xarxa de desguàs de l’hemidelta esquerre. El document avalua i revisa els mètodes de lluita emprats contra el cargol poma des de la seva aparició al Delta -inclosa l’experiència inicial de la sectorització- i de tots ells, la conclusió que s’obté és que l’aïllament hidràulic és absolutament necessari per garantir l’efectivitat dels mateixos, evitant les reinfeccions. Per aquest motiu, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre considera la sectorització una eina indispensable que hauria de tenir un paper destacat en la planificació de les actuacions del Grup Adhoc.

Contenir el cargol poma. Aquest és l’objectiu, per a l’hemidelta esquerre, del pla de lluita contra la plaga que s’aplicarà fins a la collita de l’arròs. Per aconseguir-ho, es fan actuacions d’inundació passiva -per gravetat- amb aigua salada dels desguassos i posterior soltada d’aigua dolça als camps per evitar la pujada de nivell de salinitat dels mateixos, a banda dels tractaments amb saponines que efectuen els pagesos.

Per a la Comunitat de Regants de l’Esquerra, però, davant la magnitud de la plaga a l’hemidelta esquerre, on ja hi ha afectades 6000 hectàrees, aquestes mesures són insuficients. L’entitat considera que cal fer un pas més enllà del control de l’espècie invasora i avançar cap a la seva eradicació. “Si no s’actua en aquesta direcció la plaga assolirà un abast amb conseqüències devastadores sobre el sector arrossaire, ens cal pensar en salvar la producció”.

Amb el convenciment que la clau està en l’aillament hidràulic de les zones que han estat desinfectades, la Comunitat de Regants de l’Esquerra ha elaborat un nou avantprojecte de sectorització de la xarxa de desguàs, que ja ha estat presentat al Departament d’Agricultura per al seu estudi. “La directora general d’Agricultura ens va dir que preparéssim una proposta i ho tindrien en compte al plantejar mesures de cara a l’any vinent dins del Grup Adhoc”.

El nou avantprojecte de sectorització avalua i revisa les mesures realitzades en la prova pilot del 2014 al sector Illa de Mar Fondo, on es van assolir sobradament els objectius, i posteriorment, al 2016, als sectors de Catxa i Bassot. I estableix els condicionants perquè la mesura sigui efectiva. “No és cert que la sectorització, en la seva experiència inicial, hagi fracassat. Però cal que es compleixin uns requisits de protecció i la implicació de tots”.

La Comunitat de Regants de l’Esquerra se sent legitimada per reclamar que es tinguin en compte les seves demandes, donat que des de l’aparició de la plaga s’ha hagut d’adaptar als nous tipus de gestió hidràulica i actuacions de neteja que han requerit els diferents mètodes de lluita emprats fins al moment: guarets, sembra en sec, tractaments amb saponines o cianamida càlcica, salinització de parcel·les, … “No cal dir que la Comunitat és el principal actor, el seu coneixement de la xarxa de desguàs li atorga la capacitat per afrontar la lluita contra el cargol poma i planificar mesures realistes i efectives, a banda de posar tots els recursos tècnics, humans i materials al seu abast per poder-la efectuar”.

 La sectorització de la xarxa de desguàs

La xarxa de desguàs de l’hemidelta esquerre està formada per més de 230 quilòmetres de canalitzacions i ha estat la principal via de propagació del cargol poma, ja que l’aigua és el principal mecanisme de transport i difusió de l’espècie. La sectorització divideix aquesta xarxa en 28 sectors, aïllats hidràulicament mitjançant comportes, barreres, filtres, etc., amb l’objectiu de poder atacar la plaga independentment o de forma simultània, combinant diferents mètodes de lluita i sense riscos de reinfecció.

Podeu veure la nota de premsa publicada al setmanari LVDE clicant aquí.