Arxiu mensual: juliol de 2017

La Comunitat reforça el personal i la maquinària per combatre l’extraordinària presència de llapó

El llapó s’ha convertit en el principal problema de la campanya de reg al Delta. Les elevades temperatures de la passada primavera han afavorit la proliferació d’aquestes capes d’algues microscòpiques que dificulten la circulació de l’aigua i provoquen embossaments. Sense l’ajut dels tractaments herbicides, per tal de complir amb els requisits de les mesures agroambientals, la Comunitat de Regants de l’Esquerra ha hagut de doblar esforços en personal i maquinària per poder garantir un servei de qualitat en la distribució de l’aigua.

Per garantir que l’aigua arribi als arrossars en la quantitat i el temps adequats és necessari que hi hagi una bona circulació pels canals de reg. Per aquest motiu, en tota campanya de reg, personal dedicat a la neteja i manteniment se suma al que s’encarrega, pròpiament, de la distribució de l’aigua. La seva funció principal és retirar el llapó, capes d’algues microscòpiques que recobreixen el fons i les parets de les conduccions reduint la seva secció: “Això comporta una disminució del cabal de l’aigua i que aquesta circuli a menys velocitat. La proliferació d’aquest tipus de vegetació està associada a la calor i per aquest motiu, aquest està sent un any complicat”. A més de disminuir la capacitat de les conduccions, el llapó provoca també l’obstrucció d’altres elements, com les preses de reg o els filtres de les estacions de bombament.

L’extraordinària presència de llapó ha obligat la Comunitat de Regants a incrementar els recursos humans i tècnics destinats a les tasques de neteja i manteniment. En concret, s’ha doblat el torn de la maquinària i s’ha contractat personal per reforçar les diferents zones. A aquesta necessitat hi ha contribuït el fet que el control de les brosses i herbes de les sèquies i desguassos s’ha hagut de fer de manera mecànica i/o manual, prescindint dels tractaments herbicides. Aquest és un dels requisits establerts en la Declaració Única Agrària (DUN) perquè els titulars de les explotacions agràries del sector arrossaire puguin cobrar ajuts com els de les mesures agroambientals. “El problema no és tractar les infraestructures de reg i desguàs en si, però si es produeix una fuita de producte cap als camps sancionaran al pagès”.

Des de la Comunitat de Regants es preveu que les restriccions en tractaments herbicides augmentin de cara al futur i això comportarà una necessitat de mecanitzar. Per poder-ho fer en bones condicions, caldrà habilitar camins per accedir amb la maquinària, sense problemes, a les sèquies i desguassos. En aquest sentit, és necessària la conscienciació i implicació dels comuners: “Per poder donar un bon servei, és necessari que els propietaris facilitin el pas de la maquinària i, quan si és necessari, cedeixin terreny per fer camins”.

A banda de la problemàtica del llapó, la Comunitat de Regants fa un balanç molt positiu de la campanya de reg. Aquesta es va iniciar el dia 20 d’abril amb l’obertura del canal. La sembra en sec, utilitzada com a sistema de conreu a moltes parcel·les de l’hemidelta esquerre com a mètode de lluita contra el cargol poma, va permetre escalonar la soltada de les aigües. “Tothom ha tingut més disponibilitat d’aigua i hi ha hagut una més gran i ràpida capacitat de resposta”. La despesa elèctrica associada a l’operació també s’ha reduït amb relació a anys anteriors.

D’altra banda, ha estat la primera campanya de reg en què han funcionat els aforadors instal·lats a la xarxa de reg principal de la Comunitat. Es tracta de quatre cabalímetres, connectats entre ells amb fibra òptica, que han permès millorar el control i la gestió de les sèquies 1, 2 i 3. Per a la instal·lació dels aforadors, la Comunitat va presentar un projecte a una ordre d’ajuts per a la millora i modernització de les xarxes de regadius del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Podeu veure la nota de premsa publicada al setmanari LVDE clicant aquí.