Ajut per a la millora del control i gestió de cabals de la xarxa principal de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre

Aquesta ha estat la primera campanya de reg en què han funcionat els aforadors instal·lats a la xarxa de reg principal de la Comunitat. Es tracta de quatre cabalímetres, interconnectats entre ells amb fibra òptica i connectats amb la seu de la Comunitat de Regants amb xarxa wifi, que han permès millorar el control i la gestió de les sèquies principals.

Per a l’execució d’aquest projecte, la Comunitat de Regants va presentar una sol·licitud d’ajut per a la millora i modernització de les xarxes de regadius a l’empara de l’Ordre ARP/270/2015, de 5 d’agost, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Aquesta actuació està cofinançada amb el 43% del FEADER.

Operació: Modernització de regadius

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Logo UE-DARP

Per a més informació, podeu consultar l’espai web de la Comissió Europea dedicat a desenvolupament rural: http://ec.europa.eu/agriculture/index_es