La lluita contra el canvi climàtic al delta de l’Ebre: mesures d’adaptació i mitigació

El delta de l’Ebre és una zona humida de gran importància internacional, considerada un dels sistemes costaners més vulnerables al canvi climàtic de la Mediterrània i de tota la Unió Europea. Actualment pateix una pèrdua de zones humides i d’arrossars degut a la regressió de la costa per la falta de sediments fluvials, que queden retinguts als embassaments de la conca.

El retrocés costaner és superior als 10 metres per any a la zona de la desembocadura, on la pèrdua d’aiguamolls s’ha avaluat en 150 hectàrees entre els anys 1957 i 2000. Aquest problema s’accentua per la pujada del nivell del mar com a conseqüència del canvi climàtic, i per la subsidència –enfonsament– de manera que gairebé un 50% de la superfície del Delta podrà quedar afectada per aquest fenomen durant aquest segle.

El projecte europeu Life Ebro Admiclim, desenvolupat al llarg de quatre anys amb la participació, com a soci, de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre, demostra que és possible frenar la subsidència i la regressió de la costa aplicant mesures d’adaptació. Les proves pilot realitzades al curs baix de l’Ebre i als canals de reg del seu delta demostren que cal una aportació suplementària de sediments al riu d’entre 1,2 i 3,5 milions de tones anuals.

Trobareu més informació del projecte, així com una avaluació  de les zones vulnerables a la subsidència i la pujada del nivell del mar al Delta de l’Ebre al següent enllaç.