Ajut per “Telecomandament i Automatització de la Sèquia 2 del Canal de l’Esquerra de l’Ebre i les Estacions de Bombeig de Pal, Illa de Mar i Olles”

Es pretén, mitjançant l’automatització de les comportes de la Sèquia 2,  tenir un control més acurat del seu calat. Això comporta una reducció del consum d’aigua de la sèquia i també d’energia tant elèctrica com la despesa en carburants.

A banda, amb l’automatització i telecontrol de les estacions de bombament, es pretén tenir el control a distància de les mateixes i poder regular el calat dels desguassos amb el mínim de bombes en funcionament, això comporta una reducció important del consum elèctric.

Info FEADERhttp://ec.europa.eu/agriculture/index_es