ACTUACIONS CARGOL POMA POST COLLITA 2020. SALINITZACIÓ DESGUASSOS PER GRAVETAT i POSTERIOR INUNDACIÓ AMB AIGUA DOLÇA

Actuació_1

Entrada aigua salada zona Bassa de l’Arena

Actuació_2

Entrada aigua salada Illa de Mar

S’ha acabat l’actuació de salinització de desguassos per gravetat iniciada en data 10 de novembre de 2020. Aquesta actuació ha estat condicionada per les pluges del 26 al 28 de novembre de 2020, a no obstant això s’han obtingut millors resultats que l’any passat, havent obtingut bons resultats a 57 km de desguassos.

L’actuació de salinització de desguassos per gravetat i posterior inundació amb aigua dolça s’emmarca en el Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període de programació 2014-2022. Aquests ajuts estan cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

PDR