NOTA INFORMATIVA: Titularitat dels rebuts

Es comunica a tots els comuners que amb motiu de l’aplicació de la normativa SEPA, els rebuts emesos per la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre van a nom dels pagadors, la qual cosa no significa que aquests figurin com a comuners al padró. Per a l’assistència a les Juntes Generals només es tenen en compte els titulars de les finques, és a dir, els propietaris de les mateixes.