NOTA INFORMATIVA: Recepció de CV

Les persones que estigueu interessades en participar en els processos de selecció de personal per cobrir possibles vacants a la plantilla de la Comunitat de Regants podeu adreçar-vos a les oficines de Deltebre i/o Tortosa, on us facilitaran un model de sol·licitud de treball que podreu emplenar i presentar, juntament amb el vostre CV.

Si ho preferiu, podeu descarregar-vos l’imprès aquí i enviar la documentació per correu electrònic a l’adreça: ofdelta.comunitat@regantsesquerra.org.