BAN: Soltada de les aigües

La Comunitat de Regants informa que la soltada de les aigües es farà a partir del 23 d’abril fins al cierre del tub Cartero i la sèquia núm. 3 fins al de Genaro. El 27 d’abril es farà la soltada de les aigües a la resta.