PRESSUPOST 2016

En l’última Junta General, celebrada el passat 7 de novembre, es va aprovar el pressupost de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre per a l’exercici 2016. Podeu veure un detall de les principals partides que l’integren clicant al següent enllaç:

Pressupost 2016