AVÍS: ESPORTELLAR ELS ARROSSARS

La Comunitat de Regants informa que, per ordre del Departament d’Agricultura, s’han d’esportellar tots els camps d’arròs per poder salinitzar els desaigües.