DOCUMENTS

En aquest apartat hi trobareu models d’impresos que us poden ser d’utilitat en les vostres relacions amb la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre.

Podeu emplenar el document abans d’imprimir-lo i presentar-lo, signat i amb la documentació adjunta que correspongui, al registre d’entrada de qualsevol de les dues seus.

- Instància

- Sol·licitud de feina