INFRAESTRUCTURES

La xarxa de reg principal està formada pel canal de conducció i les sèquies 1, 2 i 3. A partir d’aquestes infraestructures, l’aigua arriba als camps a través de les nombroses sèquies que formen la xarxa de reg secundària. L’evacuació de l’aigua es realitza a través de la xarxa de desaigües.

El canal de conducció

Rep aquest nom perquè condueix l’aigua des de l’Assut fins a l’entrada del Delta (partidor de l’Aldea). Té una longitud de 27,141 km, amb un desnivell de 5 m, aproximadament, des del principi al final. Disposa d’una concessió de 19 m3/s a l’Assut i de 6 m3/s a la Pedrera, tot i que només se’n poden utilitzar 20,9 m3/s, per al reg d’una superfície de 12.691 ha. La infraestructura consta de tres sifons, cinc túnels, comportes de tancament o regulació de l’aigua, descàrregues per derivar l’aigua al riu, rampes per accedir a la llera, una estació de bombament de caràcter mixt (La Pedrera) i quatre caselles on antigament hi vivien els guardacanals (l’Assut, Barrugat, Remolins i la Sucrera).

Sèquia núm. 1

Té una longitud de 20,922 km. Té el seu origen al partidor de l’Aldea i és la continuació del canal de conducció en direcció a Deltebre. Consta de tancaments, descàrregues, estacions de bombament (Capítol, Barques, Penal i Pons de Rei), rampes d’accés i una casella (Mas d’Avall).

Sequia núm. 2

Té una longitud d’11,780 km. Té el seu origen al partidor de l’Aldea en direcció a l’Ampolla. Consta de tancaments, descàrregues, sifons i tres caselles (Partidor, l’Aldea i Camarles).

Sèquia núm. 3

Té una longitud de 6,665 km. Té el seu origen a la casella de Mas d’Avall i finalitza a la zona d’Illa de Mar. Consta de rampes d’accés, però no té cap comporta de tancament o regulació en el seu tram.