LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA

En data 17 de juliol de 2018 reunits els representants dels set municipis del Delta de l’Ebre, Amposta, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Camarles, l’Adea i l’Ampolla; la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre i la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre acorden sotmetre als seus plenaris i Assemblees Generals corresponents el Document de Consens i Territori adjunt per tal que se li done recolzament i es ratifiquen els següents acords:

Primer.- Crear una Taula integrada pels Ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Camarles, l’Ampolla, l’Aldea,  la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre com a instrument de defensa del territori enfront la regressió que sofreix el Delta de l’Ebre.

Segon.- Sol·licitar, mitjançant la Taula, l’elaboració d’un pla de protecció del litoral com a primera fase i un pla de regeneració de badies i llacunes com a segona fase. Aquestes dues actuacions han d’estar integrades dins del Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre en virtut de la Disposició Addicional desena de la Llei 11/2005 que modifica la Llei 10/2001 del Pla Hidrològic Nacional. Aquest pla ha de contenir les següents actuacions consensuades amb tots els integrants de la Taula i que són:

-Morfologia: caldria mantenir la morfologia actual tant com sigui possible. No és acceptable el retrocés com a actuació aïllada que no vagi més enllà.

-Restabliment de sediments: es veu com a solució estructural, és a dir, aquella que si no es duu a terme, difícilment donarà valor en el temps a les altres possibles mesures. També es constata que els seus efectes es preveuen a mitjà i llarg termini.

-Altres mesures: s’entenen com a mesures urgents a efectuar a curt termini. Es constata l’acceptació de la seva diversificació, és a dir, aplicar diferents actuacions segons la tipologia de zona a protegir i segons la gravetat de la situació.

Tercer.- Designar provisionalment a les Comunitats de Regants per tal que impulsen la Taula i consensuen amb els integrants l’agenda d’actuacions i la signatura del document.

Quart.- Continuar amb les gestions d’adhesió i consens entre les entitats socials i econòmiques del territori per ampliar la representativitat de la Taula.

Cinquè.-Trametre aquests acords a l’administració catalana, espanyola i europea que correspongui, i demanar-los que qualsevol acció relacionada amb la regressió del delta de l’Ebre sigui consensuada amb la Taula.

DSC_0163