INFORMACIÓ ECONÒMICA

Des d’aquest apartat, podeu accedir a la informació relacionada amb l’activitat econòmica de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre.

Exercici econòmic 2017

-Pressupost 2017. Descarregar PDF

Exercici econòmic 2016

-Informe d’auditoria dels comptes anuals 2016. Descarregar PDF

-Liquidació del pressupost 2016. Descarregar PDF

-Pressupost 2016. Descarregar PDF

Exercici econòmic 2015

-Informe d’auditoria dels comptes anuals 2015. Descarregar PDF

-Liquidació del pressupost 2015. Descarregar PDF

Exercici econòmic 2014

-Informe d’auditoria dels comptes anuals 2014. Descarregar PDF