NOTES DE PREMSA

- 14/07/17. LA COMUNITAT DE REGANTS REFORÇA EL PERSONAL I LA MAQUINÀRIA PER COMBATRE L’EXTRAORDINÀRIA PRESÈNCIA DE LLAPÓ

El llapó s’ha convertit en el principal problema de la campanya de reg al Delta. Les elevades temperatures de la passada primavera han afavorit la proliferació d’aquestes capes d’algues microscòpiques que dificulten la circulació de l’aigua i provoquen embossaments. Sense l’ajut dels tractaments herbicides, per tal de complir amb els requisits de les mesures agroambientals, la Comunitat de Regants de l’Esquerra ha hagut de doblar esforços en personal i maquinària per poder garantir un servei de qualitat en la distribució de l’aigua. Llegir més …

170714_NP_LLAPÓ

- 16/06/17. LA COMUNITAT DE REGANTS CONTINUA APOSTANT PER LA SECTORITZACIÓ PER GUANYAR LA BATALLA AL CARGOL POMA

El Departament d’Agricultura ja té sobre la taula el nou avantprojecte de sectorització de la xarxa de desguàs de l’hemidelta esquerre. El document avalua i revisa els mètodes de lluita emprats contra el cargol poma des de la seva aparició al Delta -inclosa l’experiència inicial de la sectorització- i de tots ells, la conclusió que s’obté és que l’aïllament hidràulic és absolutament necessari per garantir l’efectivitat dels mateixos, evitant les reinfeccions. Per aquest motiu, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre considera la sectorització una eina indispensable que hauria de tenir un paper destacat en la planificació de les actuacions del Grup Adhoc. Llegir més …

170616_NP_SECTORITZACIÓ

- 27/03/17. LA COMUNITAT DE REGANTS LIQUIDA ELS PRESSUPOSTOS DEL 2016 AMB UNA SIGNIFICATIVA REDUCCIÓ DE LA DESPESA ELÈCTRICA

La Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre ha tancat l’exercici econòmic de 2016 amb un resultat positiu de 450.000 €. Un dels punts clau ha estat l’estalvi assolit en les partides d’energia i combustibles i de manteniments, les quals representen, en conjunt, prop d’un 30% de les despeses de l’entitat. El dia 20 d’abril s’obrirà el canal i començarà la soltada de les aigües. Creix la preocupació pels efectes del cargol i la regressió en l’àrea regable de l’entitat. Llegir més …

170327_NP_JUNTA GENERAL_2 170327_NP_JUNTA GENERAL_1

- La Comunitat de Regants de l’Esquerra comparteix les seves experiències de gestió amb representants del govern nigerià (02/09/16)

- Els regants de l’Esquerra se sumen a la manifestació d’Amposta per reclamar les aportacions d’aigua i sediments necessàries per al Delta (04/02/16)

- Constituïts els nous òrgans de govern de la Comunitat de Regants de l’Esquerra (30/11/15)

- La Comunitat de Regants de l’Esquerra diu prou a la passivitat de l’Administració en donar solucions a la regressió (16/11/15)

- El president de la Comunitat de Regants de l’Esquerra renuncia al càrrec per motius personals (15/09/15)

- Es reactiven les obres de revestiment de la infraestructura hidràulica de la Comunitat de Regants (01/04/15)