HISTÒRIA

La història de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre es va iniciar el 8 de febrer de 1907, per la voluntat de les persones interessades en el reg de les terres situades al marge esquerre de l’Ebre, les quals van respondre a la convocatòria de Junta General feta per la Sociedad de Desagüe de los Prados de la Aldea. A la reunió, van acordar constituir-se en Sindicat Agrícola de l’Ebre el qual, a la vegada, seria una Comunitat de Regants.

El 18 de març de 1907 es va celebrar la Junta General en què es van aprovar les Ordenances de la Comunitat de Regants i els Reglaments del Sindicat de Regs i el Jurat de Regs. A aquesta reunió van assistir 99 propietaris representants de 37.218 jornals que, en una iniciativa històrica per al desenvolupament del territori, van decidir hipotecar el seu patrimoni per poder concórrer a la subhasta per a l’adjudicació de les obres de construcció del canal.

La Comunitat, que va resultar adjudicatària en la subhasta celebrada el 30 de març de 1907, va cedir la construcció i explotació del canal a la Real Compañía de Canalización y Riegos del Ebro, mitjançant un contracte que l’obligava, a més, a pagar a aquesta 17 milions de pessetes. Les obres es van iniciar de manera oficial el 22 d’octubre de 1907, en un acte on van assistir, entre d’altres, l’enginyer Rafael Izquierdo Jáuregui i el primer president de la Comunitat, Josep Cañé.

El 17 d’abril de 1911 es va inaugurar el primer tram del canal i, el 5 de maig de 1912, el rei Alfons XIII va inaugurar el conjunt de les obres, en una visita que el va portar de l’Assut al Delta. Un cop acabada la construcció del canal, la Real Compañía va redactar també el Pla de regs, enllestit al 1914. En aquesta data, l’aigua del canal regava ja 20.000 jornals d’arrossars i 1.000 jornals d’horta.

La Guerra Civil va afectar greument la Comunitat: el conflicte va deixar uns canals destrossats, unes terres abandonades, uns pagesos arruïnats i un preu de l’arròs molt baix. En la postguerra, les inclemències del temps i la manca de fertilitzants determinaven unes collites, en què també es començava a evidenciar l’acció negativa de les plagues.

L’any 1966 la Comunitat va liquidar el contracte amb la Real Compañía i va assumir la gestió del canal. Als anys 70, la Comunitat va detectar la necessitat de revestir el canal i la resta d’infraestructures de reg del Delta. No obstant, amb la normativa vigent en aquell moment, aquesta actuació resultava molt cara per als regants. Mitjançant la Llei 18/81, sobre actuacions en matèria d’aigües a Tarragona, es va fer possible. El revestiment de les infraestructures permetria recuperar l’aigua que es perdia per filtracions, la qual es podria aprofitar per abastir la zona del Camp de Tarragona, sense que això signifiqués una disminució de l’aigua per al reg. Els treballs a la xarxa principal es van iniciar al 1984.

Al 1981, la Comunitat va adquirir l’edifici que és la seva seu a Tortosa, el Palau Montagut. I al 1995 es van inaugurar les oficines i el magatzem de Deltebre. El 2007 es va commemorar el Centenari de la constitució de la Comunitat, amb uns actes que es van perllongar un any. I al 2012, es va commemorar el Centenari de la inauguració del canal amb l’edició d’un llibre.