EXERCICI 2015

PRESSUPOST

-Pressupost 2015. Descarregar PDF
-Liquidació del pressupost 2015. Descarregar PDF
-Informe d'auditoria dels comptes anuals 2015. Descarregar PDF