Iniciem la recollida d’adhesions per a presentar una queixa a Europa per la manca d’actuacions al Delta

XXSS_1_Queixa Síndic

Després de dècades d’inacció, el Delta de l’Ebre està patint un procés de forta regressió i d’increment dels impactes de les tempestes marines, agreujats pels efectes, entre d’altres, del canvi climàtic. Com a conseqüència, el Delta es troba actualment en una situació de deteriorament i fort risc de desaparició si no s’implementen les mesures adequades.

Davant de la manca de resposta per part de les administracions competents, iniciem les accions per a obrir un procediment d’infracció comunitària perquè no s’estan adoptant les mesures necessàries per a la protecció efectiva del Delta de l’Ebre. La iniciativa compta amb el suport del Síndic de Greuges de Catalunya i la Defensora del Poble Europeu.

Tu també pots formar-ne part firmant la teva queixa, descarrega’t el model que necessitis, segons si ho fas com a ciutadà particular o com a representant d’una entitat o institució, clicant als següents enllaços:

Queixa per a la ciutadania

Queixa per a una entitat

XXSS_2_Queixa Síndic

La Comunitat de Regants participa en un projecte pilot per a augmentar la competitivitat en la producció ecològica d’arròs

Actualment, la superfície d’arròs ecològic al delta de l’Ebre no arriba al 2% degut a la gran dificultat en treure un rendiment viable i sostingut en el temps en les condicions d’una zona inundable i altament salina com el delta de l’Ebre on es fan difícils les rotacions de cultiu de manera generalitzada.

Augmentar la competitivitat del sector arrosser en la producció ecològica d’arròs en zones amb limitacions naturals com el delta de l’Ebre és, precisament, l’objectiu principal d’un projecte pilot dut a terme per un grup operatiu del qual la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre és membre.

GO_1

 El projecte pretén donar un impuls al cultiu d’arròs ecològic al delta de l’Ebre i també establir estratègies sostenibles per al cultiu convencional de l’arròs en zones inundables a la vegada que preservar i millorar la biodiversitat en un sistema agrari d’alt valor natural i paisatgístic que presenta limitacions naturals.

 El principal repte és el control de males herbes en els camps de cultiu al cap d’uns anys de produir-hi arròs ecològic, a la vegada que també es pretén trobar solucions al control de malalties fúngiques i plagues que afecten severament al cultiu avaluant la idoneïtat de diferents varietats d’arròs i la resposta d’aquestes a diferents estratègies sostenibles.

  D’altra banda, també s’aborda la problemàtica que presenta un factor tan limitant com és la elevada salinitat dels sols al delta de l’Ebre. Aquesta salinitat esdevé un condicionant a l’hora de definir estratègies de cultiu i pràctiques agronòmiques sobre el maneig de l’aigua, llaurat de terres, maneig de males herbes i tipologia de les sembres i/o estratègies de plantat.

 I finalment, també s’avalua l’impacte de totes les estratègies sobre la biodiversitat en les parcel·les de cultiu per tal d’aconseguir una millora de la biodiversitat i del sistema agrari en l’entorn del delta de l’Ebre.

GO_2

E.B. PAL

CAT 

L’estació de bombament de Pal és una infraestructura de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre que té, com a funcions principals:

 •       El drenatge de 3.148 hectàrees d’arrossars. A través d’ella, l’aigua dolça procedent dels canals, una vegada ha circulat ja pels camps de cultiu i n’ha sortit pels desguassos, és evacuada a la mar.
 •       L’evacuació d’aigües pluvials d’una part important dels nuclis urbans i de la plana deltaica, ja que gran part es troba sota el nivell del mar, en cas de precipitacions importants.
 •       La millora dels estats ambientals i de les capacitats productives de basses i badies.
 •       És una infraestructura bàsica per als ecosistemes deltaics, que genera el 85% de la biodiversitat.

Equipada amb un sistema de cinc Cargols d’Arquímedes, té una capacitat de bombament de 10 metres cúbics per segon quan treballa al màxim rendiment.

El Pal forma part del sistema de drenatge del Delta de l’Ebre (juntament amb les bombes d’Olles, Illa de Mar i Tramuntano) que va entrar en funcionament a principis de la dècada de 1980 en un projecte realitzat per l’IRYDA (Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari).

Davant d’un escenari de canvi climàtic i pujada del nivell del mar, aquestes estacions de bombament són claus per a una planificació hidràulica del Delta de l’Ebre.

ESP 

La estación de bombeo de Pal es una infraestructura de la Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del Ebro que tiene, como funciones principales:

 •       El drenaje de 3.148 hectáreas de arrozales. A través de ella, el agua dulce procedente de los canales, una vez ha circulado ya por los campos de cultivo y ha salido por los desagües, es evacuada al mar.
 •       La evacuación de aguas pluviales de una parte importante de los núcleos urbanos y de la plana deltaica, ya que buena parte se encuentra bajo el nivel del mar, en el caso de precipitaciones importantes.
 •       La mejora de los estados ambientales y de las capacidades productivas de balsas y bahías.
 •       Es una infraestructura básica para los ecosistemas deltaicos, que genera el 85% de la biodiversidad.

Equipada con un sistema de cinco Caracoles de Arquímedes, tiene una capacidad de bombeo de 10 metros cúbicos por segundo cuando trabaja a su máximo rendimiento.

El Pal forma parte del sistema de drenaje del Delta del Ebro (junto con las bombas de Olles, Illa de Mar y Tramuntano) que entró en funcionamiento a principios de la década de 1980 en un proyecto realizado por el IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario).

Ante un escenario de cambio climático y subida del nivel del mar, estas estaciones de bombeo son claves para una planificación hidráulica del Delta del Ebro.

ENG

Pal’s pumping station is an infrastructure of the Community of Irrigators Agricultural Union of Ebro’s Delta.  The main functions of this pumping station are:

 •       The drainage of 3,148 hectares of rice fields. The water route from the canals circulates through the crop fields, ends up in the drains and finally is evacuated to the sea.
 •       The evacuation of rainwater from an important part of the urban centers and the deltaic plain, since a large part is below sea level, in case of heavy rainfall.
 •       The improvement of the environmental states and the productive capacities of ponds and bays.
 •       It is a basic infrastructure for deltaic ecosystems, generating 85% of biodiversity.

Equipped with a system of five Archimedean Screws, it has a pumping capacity of 10 cubic meters per second when working at maximum performance.

Pal pumping station is part of the drainage system of the Ebro’s Delta, along with the pumps of Olles, Illa de Mar and Tramuntano, which came into operation in the early 1980s in a project carried out by IRYDA (National Institute of Agrarian Reform and Development).

With a scenario of climate change and rising sea levels, these pumping stations are key to hydraulic planning of the Ebro Delta.

ACTUACIONS CARGOL POMA POST COLLITA 2019: LES COMPORTES A LA SÈQUIA SANITÀRIA PER MANTENIR EL CALAT HIVERNAL AL DESGUÀS JA ESTAN PLENAMENT OPERATIVES, EL RESULTAT DE LA INUNDACIÓ DE DESGUASSOS AMB AIGUA DE MAR EL PASSAT NOVEMBRE DE 2019 NO VA SER L’ESPERAT DEGUT A LES CONDICIONS METEOROLÒGIQUES

D’acord amb l’ordre ARP/296/2015 del Grup Adhoc sobre la conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores per a la lluita contra el cargol poma al delta de l’Ebre, s’ha dut a terme la col·locació d’unes comportes per al control del calat del desguàs de la Sanitària. Les comportes permetran mantenir un calat més alt darrera de les mateixes, que és una de les necessitats per a la proliferació d’espècies protegides com les nàiades i altres, creant un gran circuit de desguassos per on l’aigua circularà sense mantenir-se estancada tant a l’estiu com a l’hivern. D’aquesta manera, l’actuació fa més sostenible i adaptable al canvi climàtic la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre, afavorint la prevenció i protecció de la biodiversitat, alhora que permet un estalvi energètic.

IMG-20201113-WA0013

Per altra banda, la soltada d’aigua salada als desguassos per controlar la població de cargol poma ha estat totalment Condicionada per les pluges, que van tenir lloc a l’inici, a la meitat i al final de l’actuació havent pogut fer una bona feina en 42km de desguassos.

Tant l’ajut per a l’actuació “Comportes gestió aigües per a nàiades” com el de la “Salinització de desguassos per gravetat i posterior inundació amb aigua dolça” s’emmarquen en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) per al període de programació 2014-2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

PDR2020

Tret de sortida a una nova campanya de l’arròs a l’hemidelta esquerre amb un intens treball de posada a punt de la xarxa de reg després del temporal Glòria

IMG-20200515-WA0023

Amb la soltada de les aigües, la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola ha donat el tret de sortida a una nova campanya de reg a l’hemidelta esquerre. Els efectes del temporal Glòria sobre camps i infraestructures i unes condicions meteorològiques caracteritzades per una elevada pluviometria han suposat una dificultat afegida a les habituals tasques de manteniment de la xarxa de reg prèvies a l’inici de la campanya. No obstant això, des de la Comunitat de Regants s’han pogut executar les inversions previstes de millora i modernització, amb obres de revestiment i entubat de sèquies i un projecte de telecomandament del canal i automatització d’estacions de bombament. Amb bones reserves d’aigua, la principal preocupació en l’inici d’aquesta campanya rau en l’escassa efectivitat de les obres d’emergència per retornar el Delta al seu status quo morfològic, indispensable per conservar tota l’estructura socioeconòmica, mediambiental i agrícola de l’espai.

Els arrossars de l’hemidelta esquerre s’han començat a inundar avui amb la soltada de les aigües, que circularan aquesta campanya de reg per 7.100 metres nous de sèquies revestides i 4.450 metres nous de sèquies entubades. Els primers corresponen a les obres de d’optimització de l’ús de l’aigua a les sèquies Casilla (TM de l’Aldea) i Cementiri (TM de Deltebre), executades amb la col·laboració de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua. Els segons s’inclouen al pla d’entubats que executa la Comunitat de Regants amb fons propis amb l’objectiu de reduir les despeses de manteniment “ja que s’eliminen els costos de materials que s’utilitzen quan les sèquies són de terra, com ara els plàstics i les sahorres, i disminueixen considerablement els de maquinària”, explica el president de la Junta de Govern, Fco. Javier Casanova.

La campanya de reg s’inicia a més amb la posada en funcionament del telecomandament de la sèquia núm. 2 i l’automatització de les estacions de bombament d’Olles, Pal i Illa de Mar, un projecte acollit als ajuts de l’Ordre de Regadius amb què la Comunitat de Regants fa un pas més cap a un nou model basat en l’eficiència i la sostenibilitat: “La telegestió generarà un important estalvi energètic de llum i combustible i afavorirà un ús racional de l’aigua, ja que el calat s’autoregularà i els tècnics podran obtenir en temps real dades relatives a nivells, consums, incidències, avaries, … des de les mateixes oficines o bé a través dels seus mòbils, mitjançant un sistema de notificacions”, assegura Casanova

A diferència de campanyes  de reg anteriors, la soltada de les aigües s’ha fet en una única fase al conjunt de la zona regable i s’ha retardat unes tres setmanes respecte a les dates habituals, donades les condicions meteorològiques de l’hivern i la primavera, amb registres de pluges abundants. Precisament, aquesta elevada pluviometria fa preveure, pel que fa a les reserves, una campanya millor que l’anterior, en què la situació de sequera que va afectar el conjunt de la conca hidrogràfica va obligar a la Comunitat de Regants a aplicar fins i tot restriccions en el reg consistents en la disminució del cabal circulant i el tancament intermitent de sèquies per assegurar la disponibilitat d’aigua a tota la zona regable en el punt àlgid de la campanya. “En el seu moment, ja analitzarem quines conclusions traiem d’aquesta sembra tardana”, valora Casanova.

Si que hi ha, no obstant, un “neguit”, en constatar que les obres d’emergència per reparar els danys causats pel temporal Glòria i retornar el Delta al seu status quo morfològic, indispensable per conservar tota l’estructura socioeconòmica, mediambiental i agrícola del Delta, han tingut una “escassa efectivitat”. “Com a coneixedors del territori, sabíem que ens passaria però és que sabem que ens tornarà a passar, perquè continua faltant una planificació unificada de la gestió costanera, i el que volem és que d’una vegada per totes això deixi de ser un camp de batalla entre les dues grans administracions competents, que només fa que acabin eludint les seves responsabilitats”, lamenta Casanova.