Activitat

L’activitat principal de la Comunitat de Regants és la distribució d’aigua per al reg agrícola a les 12.691 hectàrees de superfície que formen la seva zona regable. Ho fa a través d’una extensa xarxa de reg i desguàs que, cada any, necessita unes tasques de neteja i manteniment que constitueixen la funció principal de l’entitat. A tal fi, disposa d’una plantilla de prop de 80 treballadors distribuïts en diferents seccions: el Canal (guardacanals), el Sindicat (zeladors, regadors i dallers), la Maquinària (xofers), el Taller (ferrers i mecànics), l’Equip d’Obres (electricista, pintor…), el Departament Tècnic i el Departament d’Administració.

Cada any la Comunitat de Regants complementa la planificació de tasques ordinàries amb un pla d’inversions que tenen com a objectiu la millora i la modernització del regadiu, basada en criteris d’eficiència i sostenibilitat. A la vegada i, plenament conscients de la importància de la gestió de l’aigua dolça en un espai tan singular com és el delta de l’Ebre, la Comunitat de Regants pretén donar resposta a reptes com els de la lluita contra espècies invasores com el caragol poma, el risc d’inundacions, la preservació de la biodiversitat i els ecosistemes, la millora ambiental i productiva de les basses i les badies, o l’adaptació als efectes de la regressió, la subsidència i el canvi climàtic.

Arròs

Les tasques pròpies de la Comunitat estan lligades, principalment, al cicle de cultiu de l’arròs. Al mes de febrer s’inicia la preparació de les terres per al cultiu i, depenent de la climatologia, entre els mesos d’abril i maig es fa la soltada de les aigües. Durant aquest temps, el personal i la maquinària es dediquen íntegrament a la neteja, manteniment, reparació i execució de les obres necessàries perquè les xarxes de reg i desguàs estiguin preparades per a realitzar una correcta distribució i evacuació de les aigües.

Un cop s’han soltat, l’objectiu principal de la Comunitat és gestionar l’aigua perquè arribi fins a cadascuna de les parcel·les. El cultiu de l’arròs passarà per diversos estadis fenològics en què la gestió de l’aigua és clau per a obtenir bons resultats en la producció.

Horta

La superfície de cultiu d’horta és de 584 ha. Principalment són hortalisses i fruiters, com ara els cítrics, que es concentren als termes municipals de Tivenys, Bítem, Tortosa, Campredó, l’Aldea i Camarles.

El reg per a aquest tipus de cultius es fa de forma intermitent, segons les necessitats hídriques del cultiu.