Organigrama

Comunitat de regants
President
Victor Delsors Pomar
Vicepresident
Joaquín Franch Sorribes
Secretària
Laura Vilà Jordà
Junta de Govern
President
Fco. Javier Casanova Casanova
Vicepresident
Xavier Curto Hierro
Secretari
José Franch Agramunt
Tresorer
Joan Antoni Tallada Ravanals
Vocals titulars
Juan Carlos Fornós Casanova
Antonio J. Domingo Buera
Domingo Alcalà Sorribes
Ramon Carles Gilabert
Susana Castells Queral
Álvaro Santiago Casanova
Vocals suplents
José Mª Carles Pastor
Óscar García Bonet
David Vila Bo
Jurat de Regs
President
Ramon Carles Gilabert
Vocals titulars
Teresa Culvi Porres
Jordi Roiget Cugat
Diego Reverté Solà
Pablo Marín Serral
Raul Callau Casanova
Vocals suplents
Montserrat Espuny Mauri
Lluís Giménez Uribe
Iban Vila Buera