Convenis i subvencions

En aquest apartat trobareu informació sobre els convenis i subvencions que la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre ha establit amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i l’Agència Catalana de l’Aigua.

Projecte mediambiental de lluita contra el caragol poma

Projecte mediambiental de lluita contra el caragol poma i millora de la biodiversitat al delta de l’Ebre (grup ad hoc)

En el marc de l’operació 16.05.01 sobre conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) per al període 2014-2020, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va convocar l’any 2015 la selecció d’un grup específic per a l’execució d’un projecte mediambiental de lluita contra el caragol poma i millora de la biodiversitat al delta de l’Ebre.

Per tal d’aconseguir una major eficàcia, i tot assenyalant la importància del treball en col·laboració per al control i erradicació de la plaga, es va seleccionar un grup ad hoc integrat pels membres següents: la Comunitat de Regants -Sindicat Agrícola de l’Ebre, la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre, Arrossaires del Delta de l’Ebre i Secció de Crèdit, SCCL, la Cambra Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL, l’Associació de Defensa Vegetal (ADV) de l’Àrròs i Altres Cultius al Delta de l’Ebre, la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO/Birdlife) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

En total, s’han signat cinc convenis entre el DARP i el grup ad hoc per a l’atorgament d’una subvenció directa cofinançada, en un 43%, amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

  • Juliol de 2016: 1r conveni. Import total: 641.375, 62 €
  • Octubre de 2017: 2n conveni. Import total: 456.809,39 €
  • Agost de 2018: 3r conveni. Import total: 752.130,77 €
  • Juliol de 2019: 4t conveni. Import total: 1.100.328,32 €
  • Setembre de 2021: 5è conveni. Import total: 2.044.065,00 €

Ajuts pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria de 2020

Ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria del gener de 2020.

Import concedit: 1.062.500,00 €

Objecte: Restauració d’infraestructures de regadiu i desguàs, amb actuacions com el projecte d’obra d’emergència de protecció de l’estació de bombament del Pal.

Ajuts per a la millora i modernització de les xarxes de regadiu

Ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadiu:

2021: Instal·lació fotovoltaica en modalitat aïllada de bombament solar directe al desguàs del Riet de la Zaida

Import concedit: 42.207,50 €

2019: Telecomandament i automatització de la Séquia 2 del Canal de l’Esquerra de l’Ebre i les estacions de bombament de Pal, Illa de Mar i Olles

Import concedit: 60.283,31 €

2017: Instal·lació de 4 cabalímetres, interconnexió entre ells amb fibra òptica i connectats a la seu de la Comunitat de Regants amb xarxa wifi

Import concedit: 70.000,00 €

Corresponents a l’operació 04.03.02 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Ajuts a la cooperació per a la innovació a través de grups operatius

Ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups.

2021: Rice FertiSAT Enllaç PDF FITXA

2019: Estratègies sostenibles i producció ecològica d’arròs en zones amb limitacions naturals com el delta de l’Ebre Enllaç PDF FITXA

Corresponents a l’operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Conveni d’encomana de gestió entre ACA i Comunitat de Regants 2022- 2023

Conveni d’encomana de gestió entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre per a materialitzar les actuacions contingudes al Programa d’obres de millora de l’aprofitament dels recursos hídrics a la part catalana de la conca de l’Ebre 2022-2023.

Objecte: Revestiment de la séquia Prades

Import aprovat: 744.048,88 €

Conveni d’encomana de gestió entre ACA i Comunitat de Regants 2021

Conveni d’encomana de gestió entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre per a la execució de les actuacions previstes al programa d’obres de millora de l’aprofitament dels recursos hídrics a la part catalana de la conca de l’Ebre 2021

Objecte: Execució de les obres del fals túnel al canal principal (Tivenys) i el revestiment de la sÉquia Illa de Mar Esquerra (Deltebre).

Import aprovat: 901.674,80 €

Conveni d’encomana de gestió entre ACA i Comunitat de Regants 2019- 2021

Conveni d’encomana de gestió entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre per a materialitzar les actuacions contingudes al Programa d’obres de millora de l’aprofitament dels recursos hídrics a la part catalana de la conca de l’Ebre 2019-2021.

Objecte: Execució del revestiment de la séquia Cementiri (Deltebre).

Import aprovat: 900.023,19 €

Subvenció per a arranjament de talussos del camí de l’assut (2021)

Subvenció nominativa per a l’arranjament dels talussos del camí de l’assut (2021)

Actuació: estabilització dels talussos del camí de l’assut, a Tivenys, degut als diferents despreniments i l’estat de perillositat existent després del temporal Glòria del gener del 2020

Import concedit: 45.000,00 €