La xarxa de reg

La xarxa de reg de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre està formada per més de 290 quilòmetres de canalitzacions.

A l’assut de Tivenys naix el Canal de l’Esquerra, també anomenat canal de conducció, ja que, amb els seus 27 quilòmetres de longitud, és l’encarregat de conduir l’aigua derivada del riu Ebre des del punt de captació de l’assut fins a l’entrada del Delta.

Al partidor d’Amposta, el canal es bifurca en la Séquia número 1, que té una longitud de 21 quilòmetres en direcció a Deltebre, i la Séquia número 2, que té una longitud de 12 quilòmetres, en direcció a Camarles i l’Ampolla. Al PK 6 de la Séquia número 1 es produeix una altra bifurcació d’on surt la Séquia número 3, de 7 quilòmetres de longitud, en direcció a la zona d’Illa de Mar. A aquests canals principals, cal afegir uns 250 quilòmetres de séquies secundàries, que són fonamentals per al repartiment de l’aigua als camps.

Conscients que el regadiu del futur passa per una modernització basada en criteris d’eficiència i sostenibilitat, entre les últimes inversions de la Comunitat de Regants s’estan executant un projecte de telecomandament del canal i automatització de les estacions de bombament i un pla d’entubament de séquies.

La implantació de tecnologies de telegestió permet regular en temps real els nivells d’aigua de la xarxa de reg, fent possible un millor aprofitament de l’aigua des del punt de vista agronòmic i ambiental, a més d’una reducció dels costos energètics.

Amb les obres d’entubament s’aconsegueix un menor consum d’aigua, dotant les séquies de major estanqueïtat i evitant les pèrdues per filtracions, així com reduir els costos de neteja i manteniment eliminant problemàtiques com la formació de llapó o els forats dels crancs.