Descripció

La Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre és una corporació de dret públic adscrita a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que té com a funció principal l’administració de l’aigua del canal de l’esquerra de l’Ebre per al reg agrícola entre les 12.691 hectàrees de superfície que formen la zona regable, repartides entre els termes municipals de Tivenys, Bítem, Tortosa, Campredó, l’Aldea, Camarles, Deltebre i l’Ampolla, a la comarca del Baix Ebre.

Per a aquesta finalitat, la Comunitat de Regants disposa des de l’any 1906 d’una concessió administrativa de 19 metres cúbics per segon d’aigua derivada del riu Ebre al punt de captació de l’assut de Xerta-Tivenys, la qual es va ampliar l’any 1966 amb 6 metres cúbics per segon al punt de captació de la Pedrera.

L’aigua és conduïda pel canal de conducció, tres sèquies principals i una xarxa de sèquies secundàries que s’utilitzen per a la seva distribució i evacuació, a través de la xarxa de desaigües i les estacions de bombament.

Actualment, el total de comuners és de 4.283.