Juntes generals

2023

Junta General Ordinària de 30 de març de 2023
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)

2022

Junta General Extraordinària de 24 de novembre de 2022
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enllaç a arxiu PDF) Pendent

Junta General Extraordinària de 4 d’agost de 2022
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enlllaç a arxiu PDF)

Junta General Ordinària de 31 de març de 2022
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enlllaç a arxiu PDF)

2021

Junta General Ordinària de 25 de novembre de 2021
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enllaç a arxiu PDF)

Junta General Ordinària de 25 de març de 2021
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enllaç a arxiu PDF)

2020

Junta General Ordinària de 28 de novembre de 2020
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enllaç a arxiu PDF)

Junta General Ordinària de 28 de març de 2020 (suspesa)

2019

Junta General Ordinària de 30 de novembre de 2019
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enllaç a arxiu PDF)

Junta General Ordinària de 30 de març de 2019
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enllaç a arxiu PDF)

2018

Junta General Ordinària de 24 de novembre de 2018
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enllaç a arxiu PDF)

Junta General Ordinària de 24 de març de 2018
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enllaç a arxiu PDF)

2017

Junta General Ordinària de 25 de novembre de 2017
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enllaç a arxiu PDF)

Junta General Ordinària de 25 de març de 2017
Convocatòria (enllaç a arxiu PDF)
Acta (enllaç a arxiu PDF)