Comunitat de Regants
Sindicat Agrícola de l’Ebre

Regants de l’Esquerra de l’Ebre

La Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre és una corporació de dret públic adscrita a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que té com a funció principal l’administració de l’aigua del canal de l’esquerra de l’Ebre per al reg agrícola entre les 12.691 hectàrees de superfície que formen la zona regable, repartides entre els termes municipals de Tivenys, Bítem, Tortosa, Campredó, l’Aldea, Camarles, Deltebre i l’Ampolla, a la comarca del Baix Ebre.

Serveis

Consulteu la normativa, ordenances, reglaments i acords presos per la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre. I si necessiteu presentar una instància, podeu descarregar-vos el model de document per a emplenar-lo i presentar-lo al registre d’entrada de qualsevol de les nostres dues seus.

Avisos

Notícies

Organismes

La Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre està representada, entre d’altres, en els organismes següents: