La xarxa de desguàs

En el cas del Delta i del seu cultiu principal, l’arròs, tan important com la xarxa de reg és la xarxa de desguàs. El cultiu de l’arròs es fa amb aigua dolça circulant pels camps, per a contrarestar la salinitat del sòl. Per a evacuar-la, la Comunitat de Regants té una xarxa de desguàs formada per uns 230 quilòmetres de canalitzacions.

Hi ha moments de la campanya en què les necessitats d’evacuació són majors, com en època de tractaments, episodis de pluges o bé al final del cicle de cultiu, per tal de poder realitzar la collita. L’aigua sobrera de les parcel·les és derivada cap al riu, el mar, les llacunes o les badies a través dels desguassos, per on circula, normalment, per gravetat.

Bomba Canal Vell

Conscients dels beneficis que una correcta gestió de l’aigua dolça aporta no només als productors sinó també als ecosistemes, la Comunitat de Regants ha impulsat projectes com el de l’obertura del desguàs del Penal. En el marc del grup Adhoc per a la lluita contra el caragol poma, l’any 2018 es va instal·lar un nou sistema de bombament que ha permès la regeneració de la llacuna del Canal Vell, amb una restauració d’hàbitats i una millora de la biodiversitat, i ha comportat grans beneficis a la pesca, la caça i la producció aqüícola de la badia del Fangar.

En la mateixa línia, l’any 2022 s’han inaugurat les bombes de Ponts de Rei i Riet de la Zaida, que facilitaran l’evacuació de les aigües provinents dels arrossars traslladant part de l’aigua que actualment era bombada per l’estació de bombament del Pal, que ara anirà directament a la llacuna del Canal Vell i a la badia del Fangar, cosa que millorarà les condicions dels seus hàbitats i contribuirà a mitigar els efectes de la subsidència i l’augment del nivell del mar.