La Comunitat rep un ajut per a que la bomba del Riet de la Zaida funcioni amb energies renovables

L’objecte del projecte ha estat executar una instal·lació fotovoltaica que alimenti la bomba del Riet de la Zaida el màxim d’hores de sol possible. El cabal que extreu aquesta estació de bombeig no fa cap a la del Pal i això, juntament amb la ubicació de l’estació de bombeig que alimenta la instal·lació, comporten un estalvi de consum energètic directe, una millora en el sistema de drenatge i un benefici ambiental amb l’aportació d’aigua dolça a la badia del Fangar a través del desguàs del Rastrellador. La instal·lació, que està composta per 126 plaques de 540 Wp, pot produir una potència pic de 68,04 kWp i la producció anual estimada és de 104.125 kWh/any.

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, dins de l’operació de Modernització de Regadius, cofinançada per:

http://ec.europa.eu/agriculture/index_es