Aval a la continuïtat en la gestió per consolidar l’adaptació de la Comunitat de Regants davant als reptes del canvi climàtic

  • L’assemblea aprova totes les mesures que han fet la Comunitat resilient a les problemàtiques i la Junta demana als comuners anar un pas més enllà i entrar als sanejaments com a mesura per combatre la salinitat.
  • La Comunitat celebra la seva Junta General Ordinària amb eleccions als òrgans de govern i l’aprovació dels pressupostos per al 2024, continuant amb les inversions amb recursos propis i una disminució de la derrama de 4,00 €/jornal

La sequera ha estat la gran protagonista de la Junta General que la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre ha celebrat aquest dijous per renovar la presidència de la Comunitat i la meitat de les vocalies del Sindicat i el Jurat de Regs i aprovar els comptes i derrames per al proper exercici econòmic, entre d’altres. La candidatura col·lectiva encapçalada pels actuals presidents, Víctor Delsors i Fco. Javier Casanova, continuarà al capdavant un nou mandat, després d’obtenir el suport de l’assemblea amb més del 90% dels vots a favor i el seu aval per continuar consolidant l’adaptació de la Comunitat davant dels reptes del canvi climàtic. “Tots els esforços que hem anat fent els últims anys ens han fet resilients a problemàtiques que ens han vingut com el temporal Glòria, el cargol poma o la sequera, però en vindran més i no ens podem aturar”, ha dit el president de la Junta de Govern, Fco. Javier Casanova, durant l’assemblea.

És per aquest motiu que la proposta de pressupostos per al 2024, a banda de donar resposta a la gestió del dia a dia amb mesures com l’estabilització de la plantilla, la renovació de la maquinària, l’entubat de sèquies o la modernització d’infraestructures, prioritzava d’altres inversions encaminades a fer front a la pujada del nivell del mar, les plagues d’espècies exòtiques, l’augment de les temperatures o les sequeres. “Unes problemàtiques que han posat en jaque el cultiu de l’arròs i per a l’execució de les quals hem obtingut el compromís de l’Administració”, ha explicat Fco. Javier Casanova en referència al Pla Integral de Gestió de l’Aigua Dolça al Delta de l’Ebre, el PIGADE. “Un Pla que té el seu origen en les bombes que al 2018 la Comunitat de Regants i el Departament d’Agricultura van posar en marxa al desguàs del Penal per frenar l’entrada del caragol poma als arrossars i millorar la biodiversitat, amb l’entrada d’aigua dolça al Canal Vell i la badia del Fangar”, ha recordat la coordinadora tècnica, Meritxell Jardí.

La Junta de Govern celebra “que l’Administració hagi entès que la gestió de la Comunitat té un valor més enllà de l’agronòmic i doni suport a un nou model de gestió” que es concretarà en un programa d’actuacions de millora ambiental com la instal·lació d’equips de bombament, plaques solars i sondes de control a les basses i actuacions de millora agronòmica com els sanejaments. “Estem parlant d’un conjunt de tubs subterranis foradats, que drenen l’aigua amb un petit bombament i eviten que la sal arribi a la zona de cultiu, els quals es podrien instal·lar a les zones més desfavorables aconseguint augments de producció del 20%, la possibilitat de fer sembra en sec o tractaments d’aigua salada contra el cargol poma, entre d’altres avantatges agronòmics”, han explicat els tècnics, abans que des de la Junta  s’animés també els comuners a formar part de la mancomunitat que es crearà per pagar una part dels costos d’instal·lació. “Nosaltres estem fent la feina adaptant la Comunitat però si el comuner no fa un pas més adaptant les seves finques tot aquest esforç no servirà de res, aquest és el seu repte i l’instrument són els sanejaments”, ha dit Casanova.

L’Assemblea ha servit també per explicar als assistents el rebuig la nova delimitació del domini públic marítim terrestre al Delta de l’Ebre, un expedient al qual la Comunitat ha presentat al·legacions demanant que es deixi sense efecte fins que no s’aprovi un document estratègic que contingui mesures concretes d’actuació per a la protecció de la zona i “contra el qual es lluitarà fins al final, al tractar-se d’una proposta que és incoherent, ja que no està fonamentada ni justificada, i injusta”, ha assegurat el president de la Comunitat, Víctor Delsors, just un dia després que se celebrés l’acta d’apeo del deslinde del terme municipal de Deltebre. “Un acte en què es va poder constatar la unitat existent entre els regants, l’ajuntament, els sectors productius i els propietaris afectats i també un alineament amb el Parc Natural”, ha conclòs la secretària adjunta, Eva Bertomeu.