Es descarta, per ara, una major reducció de cabals disponibles als canals de reg de l’Esquerra i la Dreta de l’Ebre

Cert respir el que ha donat la Comissió de Desembassament celebrada avui a Saragossa a les comunitats de regants del Delta. Les seves concessions de reg, que actualment ja estan al 50%, no patiran per ara una nova reducció, tal i com s’havia apuntat des del moment en què el tram final de l’Ebre va entrar en situació excepcional per sequera el passat 12 de maig. Es garanteix un cabal de 25 m3/s, compartits proporcionalment entre els dos canals de reg, i que aquest estigui disponible fins a entrat el mes d’agost.

Fa tot just una setmana, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) decretava la situació excepcional per sequera extraordinària a la unitat del Baix Ebre, que abasta des de Mequinensa fins al Delta. Amb aquest decret de l’organisme de conca “saltaven les alarmes”: la declaració podia comportar una nova reducció de les concessions de reg, que ja estaven a la meitat des del passat mes d’abril. I s’estenia la preocupació entre els pagesos per l’amenaça que collites que ja es preveien complicades fossin finalment inviables per la falta d’aigua.

Els termes d’aquesta situació excepcional per sequera extraordinària s’havien de concretar en una nova Comissió de Desembassament que s’ha celebrat avui. En la reunió s’ha notificat que es mantindran les concessions en el 50%, la qual cosa implicarà que les comunitats de regants del Delta disposaran d’un cabal de 25 m3/s, compartits proporcionalment entre els dos canals de reg, i que aquest estarà disponible fins a entrat el mes d’agost. I és que amb el pla de sequera elaborat per cada comunitat de regants per ajustar-se a la realitat buscant fórmules per poder garantir els conreus malgrat la reducció de les concessions, una altra de les claus d’aquesta “insòlita i complexa situació” estava en la data fins a la qual l’aigua estaria garantida. Fins ara, els regants es movien entre dos escenaris, el més optimista que els donava aigua fins a l’1 d’agost i el més pessimista en què els canals es quedaven buits l’1 de juliol. En cap dels dos es completava el cicle de l’arròs, però sembla ser que després de la reunió d’avui i “amb un pronòstic realista” es podria avançar uns dies més en el calendari.

Amb aquest “cert respir”, els regants han volgut fer un agraïment a la sensibilitat que ha tingut la CHE i també al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat per la seva insistència en què cal garantir els cabals ecològics dels canals no només per arribar als camps d’arròs sinó també per al seu ús ambiental. I és que en zones com el Delta, la falta d’aigua per als arrossaires no només posa en risc les collites sinó també la biodiversitat de l’espai. En la mateixa línia, els regants han valorat positivament l’anunci de la CHE que es coordina amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per mantenir els cabals ecològics, a més de la posada en marxa d’un pla de vigilància ambiental per a que es controlin aquells usos d’aigua que no siguin prioritaris.

La Comissió de Desembassament d’avui ha servit per a que els regants facin una crida a la resta d’usuaris dels embassaments a “estrènyer-se també el cinturó” per poder garantir els abastiments i protegir els cabals ecològics.