La Comunitat executa les últimes actuacions per a la lluita contra el cargol poma en el marc del Grup Adhoc

Com a membre del Grup Adhoc per a la lluita contra el cargol poma i conservació de la biodiversitat, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre ha executat entre el 2021 i el 2022 tres actuacions: la salinització de desguassos i posterior colmeteig efectuats a la tardor del 2021, l’elaboració d’un estudi sobre l’aportació d’aigua dolça a la llacuna del Canal Vell i la instal·lació de dos estacions de bombament als desguassos del Riet de la Zaida i Ponts de Rei. El Departament d’Acció Climàtica ha aportat 384.565,00 € per a finançar-les.

Amb l’objectiu de controlar i eradicar el cargol poma dels desguassos, a la tardor de 2021 es van realitzar els tractaments amb aigua de mar post collita. Aquesta actuació es divideix en dues fases. En la primera, es fa la soltada d’aigua salada pels desguassos, controlant el nivell per no inundar camps de cultiu. Es tracta d’una mesura molt efectiva i permet controlar la plaga a una tercera part de la xarxa de desguàs de perquè la concentració d’exemplars és molt elevada als punts d’evacuació, donat que el cargol es desplaça ràpidament per flotació i s’acumula al final dels desguassos de major importància propers a les estacions de bombament, que són, justament, els punts d’entrada d’aigua salada marina. La segona fase consisteix en el que s’anomena “COLMETEIG”, que és la soltada d’aigua dolça pels canals i la inundació de les parcel.les de cultiu fora de l’època del cicle de cultiu de l’arròs, perllongant el període d’inundació i millorant agronòmicament els camps de cultiu, controlant la salinització del terrenys i contribuint a la millora de la biodiversitat generant una zona humida més extensa durant més temps.


Dins de les actuacions de recerca aplicada s’ha fet també, per part de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre, un estudi sobre l’aportació d’aigua dolça i protecció de la llacuna del Canal Vell, amb l’objectiu de veure la viabilitat i beneficis d’aquesta mesura. S’hi avalua la capacitat d’aportació d’aigua dolça tant de desguàs com de possibles sobrants d’aigua de reg. I es proposen infraestructures, sistemes de connexió, modificacions de xarxa hidràulica i totes aquelles actuacions que permetin fer arribar aigua a basses i qualsevol sistema natural que en necessiti.


Dins de les actuacions de prevenció i protecció de la biodiversitat, s’han instal·lat dues bombes als desguassos del Riet de la Zaida i Ponts de Rei, a la zona de Canal Vell, per aportar aigua dolça a la bassa. La capacitat de bombament és d’1m3/seg cadascuna i el sistema té un caràcter bidireccional, és a dir, que l’aigua d’aquests desaigües pot ser derivada per l’actual xarxa cap a les bombes del Pal o, mitjançant el nou sistema, cap a la bassa del Canal Vell. Aquest fet permetrà tenir capacitat de decisió sobre la quantitat d’aigua dolça enviada a la bassa, i així mantenir els nivells de salinitat desitjats, i les èpoques de l’any en les quals això ocorre.

Les actuacions del Grup Adhoc de lluita contra el cargol poma i conservació de la biodiversitat formen part de l’operació de conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores inclosa dins del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) que té com a objectiu definir, implementar i posar en funcionament projectes de cooperació per al desenvolupament de mètodes per al control i l’eradicació de la plaga i assegurar i/o millorar els paràmetres de biodiversitat de la zona afectada.