Finalitzen les obres d’estabilització dels talussos de l’Assut per a millorar la seguretat del camí i protegir la funcionalitat del Canal

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa a la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre per a l’arranjament dels talussos del camí de l’Assut (Tivenys). L’import concedit per aquesta subvenció ha estat de 45.000 €, representant el 38,56% de la inversió total.

Finalitzen les obres d’estabilització dels talussos de l’Assut per a millorar la seguretat del camí i protegir la funcionalitat del Canal

L’episodi de fortes pluges que es va produir durant el temporal Glòria va causar la desestabilització dels talussos del camí de l’Assut (Tivenys). Ara s’ha fet una actuació d’arranjament, amb l’objectiu d’estabilitzar-los i protegir-los, després que s’hagin produït ja alguns despreniments, i evitar així el risc de caiguda de material que pot afectar la seguretat de les persones i la funcionalitat operativa del Canal.

Obres d’estabilització

Al talús 1, l’actuació d’arranjament es va iniciar amb un sanejament general de la rocalla més inestable i una desbrossada per a treure la vegetació dels cims i poder fixar la malla que es va instal·lar en posterioritat. De triple torsió i dotada amb una estora tridimensional feta de filaments de polipropilè, aquesta malla aporta una millor fixació de les terres i fomenta el creixement de la vegetació. La malla s’ha cenyit al talús amb una xarxa de cable i uns perns d’ancoratge que també eviten la caiguda de blocs de pedra.

Un procediment que també s’ha utilitzat al talús 2, tot i que en aquest cas s’ha prescindit de l’estora tridimensional ja que aquest talús té una textura més pedregosa i la pendent massa vertical com per a que hi hagi possibilitat que creixi la vegetació.

Les empreses que han intervingut en l’actuació d’arranjament han estat Ladislao Mestre Martínez, que s’ha encarregat de les tasques de desbrossament i sanejament dels talussos, Solutioma en la col·locació de les malles i dels perns d’ancoratge i Albacar Enginyers en la coordinació de seguretat i salut.

Per al finançament de l’actuació, la Comunitat de Regants ha rebut una subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona que ha volgut donar així el seu suport al manteniment del Canal i les seves infraestructures i serveis complementaris “com a elements estratègics per al servei públic i del medi ambient”.

Finalitzen les obres d’estabilització dels talussos de l’Assut per a millorar la seguretat del camí i protegir la funcionalitat del Canal