La Comunitat promou la creació d’un grup operatiu per a un projecte pilot sobre fertilització sostenible i ús d’imatges per satèl·lit

El Projecte Rice FertiSAT pretén tractar l’índex diferencial de vegetació extret de bandes d’imatges del satèl·lit Sentinel 2 i relacionar-lo amb les necessitats de nitrogen de les principals varietats de cultiu d’arròs a Catalunya en busca d’un ús eficient dels fertilitzants nitrogenats.

Aquesta setmana, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha fet pública la resolució on es detallen els projectes aprovats en la convocatòria 2021 de l’ajut a la realització de projectes pilot innovadors en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola promoguts per l’Associació Europea per a la Innovació i on, a instància de les cooperatives d’arròs, comunitats de regants del delta de l’Ebre i ADVs del cultiu d’arròs a Catalunya, PRODELTA va presentar el projecte Rice FertiSAT.

L’objectiu d’aquest projecte pilot és relacionar, mitjançant el tractament de bandes en imatges del satèl·lit europeu Sentinel 2, l’índex d’espectrometria adequat per a les parcel·les de cultiu d’arròs i les necessitats de nitrogen d’aquest, buscant un ús més eficient i racional dels fertilitzants nitrogenats mentre s’aconsegueixen produccions òptimes en la producció d’arròs a Catalunya. Amb aquesta relació, es podria establir una metodologia apta i senzilla per a millorar els plans de fertilització, augmentant l’eficiència en l’ús de fertilitzants nitrogenats i reduint la possibilitat que els nitrats s’alliberin al medi fora del cultiu Segons el Sr. Marcel Matamoros, president de PRODELTA, amb aquest projecte “es faria l’últim pas per a aprofitar els avenços tecnològics en matèria de teledetecció i s’ajustaria aquesta tecnologia a les especificitats del cultiu d’arròs a Catalunya i les varietats que usem aquí”. També afegeix que “podria suposar una eina que millori la qualitat en l’elaboració de plans de fertilització així com la presa de decisions d’una manera més objectiva”.

Per a dur a terme aquest projecte pilot, s’ha creat un Grup Operatiu format per Arrossaires del Delta de l’Ebre, la Càmara Arrossera del Montsià, la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre i la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre que són les que duran a terme el projecte amb la direcció i coordinació de PRODELTA i la participació de l’Agrupació de Defensa Vegetal de l’arròs al delta de l’Ebre i de l’ADV de l’arròs de Pals. A més a més, des de l’Administració també hi participaran en comissió de seguiment la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal a Terres de l’Ebre i l’Oficina de fertilització i tractament de les dejeccions ramaderes del DACC, mentre que l’IRTA en serà el centre de recerca contractat.

El projecte forma part de la línia d’ajuts cofinançada amb el fons FEADER de cooperació per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) i s’emmarca en l’operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

 

 

 

Rice FertiSAT