La Comunitat obté l’aval de l’assemblea general per tancar el Canal a la plana deltaica durant l’hivern per reduir costos

La Comunitat de Regants tancarà el Canal aigües avall de l’Aldea entre els mesos de novembre i abril. La mesura té com a objectiu fer front al fort increment dels preus, especialment de l’electricitat i els combustibles. Ha estat aprovada, amb més del 80% de vots a favor, en una Junta General Extraordinària celebrada el 4 d’agost, en la qual també s’ha acordat instar l’administració a assumir la coresponsabilitat en la gestió de l’aigua al Delta

Malgrat haver estalviat un 25% de quilowatts en consum, la Comunitat va pagar al 2021 una factura de llum de 900.000 euros, prop d’un 50% més que l’any anterior. El fort increment dels preus, especialment els de l’electricitat i els combustibles, ha obligat la Junta de Govern a buscar solucions per contenir els costos i salvar els comptes. D’aquí surt la proposta de tancar el Canal a la plana deltaica entre els mesos de novembre i abril, un moment en què les necessitats agronòmiques del cultiu de l’arròs són mínimes, i de posar a debat la gestió de l’aigua al Delta reclamant la coresponsabilitat de l’administració.

La lluita contra el cargol poma ha condicionat la gestió de l’aigua des de l’aparició de la plaga al 2010. Per una banda, es va posar en marxa l’assecament hivernal dels arrossars, el que va suposar la pèrdua de la inundació hivernal com a mesura agroambiental en el PDR 2014 – 2020. Per l’altra, ara també es preveu que acabi el Grup Adhoc i, amb ell, les actuacions de salinització dels desaigües i posterior rentat amb aigua dolça de les infraestructures i els camps que obligaven la Comunitat a garantir la disponibilitat del recurs. “A partir d’aquí ens hem hagut de plantejar què fem, en un context en què els costos s’han disparat”, explica el president de la Junta de Govern, Fco. Javier Casanova.

La Comunitat reconeix l’impacte ambiental negatiu que pot tenir tancar el Canal a l’hivern. De fet, amb l’objectiu de contribuir a la millora dels hàbitats i els ecosistemes deltaics, l’entitat ha dut a terme els darrers anys diverses actuacions al seu sistema de desguàs i de bombeig per tal d’incrementar les aportacions d’aigua dolça a la llacuna del Canal Vell i a la badia del Fangar, fet que millora la biodiversitat i beneficia a més, altres sectors productius com els de la pesca, la caça i l’aqüicultura. “Però la Comunitat no pot continuar suportant, sola, els costos que suposa la gestió de l’aigua per a aquestes funcions més enllà del regadiu”, assegura Casanova.

Per aquest motiu, la Comunitat creu que cal fer valer la gestió de l’aigua més enllà de les necessitats agronòmiques i és el moment de plantejar una solució compartida. “D’acord amb el prec fet pels comuners a l’assemblea, instarem l’administració a aprofundir en el debat de la gestió de l’aigua al Delta i a assumir la seva obligació de compensar la funció socioeconòmica i mediambiental que se’n deriva”, conclou Casanova.

El tancament del Canal a l’hivern es farà aigües avall de l’Aldea, per a garantir el subministrament d’aigua al CAT i el reg de les hortes.