La Comunitat dóna el tret de sortida a una nova campanya de l’arròs a l’hemidelta esquerre amb la soltada de les aigües

L’aigua comença ja a circular pels canals de reg i a entrar als camps de cultiu en l’inici d’una nova campanya de l’arròs a l’hemidelta esquerre. La soltada arriba després d’uns intensos mesos de treball per a la Comunitat de Regants, en què s’han realitzat les actuacions de neteja i manteniment de la xarxa de reg i desguàs, així com diverses inversions de millora en la infraestructura hidràulica, amb una aposta decidida per una gestió més eficient i sostenible.

L’11 de maig ha estat, finalment, la data establerta per la Junta de Govern de la Comunitat de Regants per a la soltada de les aigües a l’hemidelta esquerre. Dos dies més tard respecte a la previsió inicial, degut a les condicions meteorològiques. L’operació s’està fent en una única fase per a tota la zona regable, essent responsabilitat de cada regant l’obertura o tancament de les seves preses de reg, d’acord amb els criteris que considerin més adients per a les seves terres.

Les actuacions de neteja i manteniment a la xarxa de reg i desguàs han precedit la soltada de les aigües. S’han reparat les juntes dels canals principals per a evitar les pèrdues d’aigua per filtracions. També s’han modernitzat alguns regs amb obres d’entubament de sèquies, unes actuacions que permeten reduir el consum d’aigua, dotant les sèquies de més estanqueïtat i evitant les pèrdues de cabal per filtracions i, per altra banda, reduir també els costos de neteja i manteniment eliminant problemàtiques com la formació de llapó o els forats dels crancs.

L’aposta decidida cap a una gestió més eficient i sostenible s’ha fet també en el pla d’inversions, on s’han prioritzat les destinades a la reducció dels costos energètics. S’han substituït els motors de les estacions de bombament d’Olles i Illa de Mar per a millorar-ne l’eficiència energètica disminuint el consum elèctric i els costos de les reparacions. També s’ha continuat avançant en el projecte d’automatització. Actualment, la gestió de la xarxa de reg principal ja es fa per telegestió i gràcies a aquest sistema s’ha aconseguit estalviar un 25% del consum elèctric de les estacions de bombament, el que ha permès contenir, en part, la despesa. “Davant del fort augment del preu de l’electricitat, sense la telegestió la factura de la llum s’hauria disparat”, explica el president de la Junta de Govern, Fco. Javier Casanova.

Una altra actuació per a la millora de l’eficiència energètica serà la instal·lació de plaques solars per a l’alimentació de la nova estació de bombament del Riet de la Zaida que la Comunitat està construint a la zona del Canal Vell, en el marc del grup Adhoc per a la lluita contra el cargol poma i la millora de la biodiversitat.