Les restriccions posen el focus en la necessitat dels sanejaments per a garantir la productivitat de milers d’hectàrees al Delta

La Comunitat de Regants de l’Esquerra ha tancat la fase de reg amb l’alleujament d’haver pogut complir el principal objectiu: portar a cap la campanya, tot i la gran complexitat que ha presentat, a l’haver-se hagut de fer amb la disminució de la dotació d’aigua per la sequera. La retallada de la concessió per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va agafar la Comunitat amb les infraestructures de reg i desguàs a punt i els arrossaires amb les feines de preparació dels camps fetes. La sembra es va tirar endavant, tot i la incertesa provocada per les restriccions i l’amenaça que no hi hagués subministrament a partir del mes d’agost. “Hem jugat a la ruleta russa i hem sobreviscut, però si als mesos de maig i juny no hagués plogut hauríem pres mal. Un altre any així seria inviable perquè no només es posa en perill la collita sinó la seva inversió prèvia que, en cas de no arribar a cap, seria un desastre per al territori”, assegura el president de la Junta de Govern, Fco. Javier Casanova.

La complexitat de la campanya tindrà el seu reflex a la collita, que serà “molt irregular” i en alguns casos sofrirà pèrdues importants per la sequera i altres factors com la climatologia, les males herbes, el cargol poma i, especialment, la salinitat del sòl. L’ús de l’aigua dels desguassos per a la seva reutilització suposava assumir el risc de reinfecció del cargol poma i la realitat és que la plaga ha tingut un creixement exponencial, però el principal problema que ha aflorat és el de la salinitat. Unes afectacions, tant la del cargol com la de la salinitat, que no només ho seran de la campanya actual sinó que també poden condicionar campanyes futures. “Un cop acabada la fase de reg, entrem ara en la fase d’inundabilitat, esperem que la propera tardor Mequinensa es recuperi perquè el Delta necessita aigua hivernal com a mesura sanitària i ambiental, tant el control de l’espècie invasora com el fangueig són molt importants per a les properes collites”, explica Casanova.

De l’experiència d’aquesta campanya, per a la Comunitat de Regants es plantegen dos grans reptes. El primer fa referència a la lluita contra el cargol poma i estudiar de quina manera es gestiona, per a que la plaga no s’expandeixi com ho fa fet aquest any, tot i que des del primer moment es va demanar un increment del pressupost en saponina que ha comportat un augment de la dotació per part del Govern. El segon és la constatació que, amb una retallada de la concessió, no es pot combatre la salinitat del sòl. “En un context de canvi climàtic i tenint en compte que aquesta situació es pot repetir moltes vegades, hem de ser conscients que 15.000 ha del Delta són susceptibles de ser improductives en menys de 10 anys”, exposa Casanova.

Per tant, de la mateixa manera que s’està treballant en la protecció del Delta des del punt de vista del manteniment de la morfologia, la protecció de la costa o la gestió de la inundabilitat, per a la Comunitat de Regants és “absolutament prioritari” implantar sanejaments a les finques per poder combatre la salinitat dels sòls. “L’aigua del Canal és un actiu primari al Delta, mediambiental i socioeconòmic, tant per als que són actius com passius de la seva gestió, i el repte que tenim és buscar una solució en la qual també s’han de mullar les dues administracions”, reclama Casanova.