Arxiu de la categoria: NOTICIES

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA, EL DIA 24/11/18

A petició de la Junta de Govern, d’acord amb allò que estableixen els articles 55 i 57 de les Ordenances de la Comunitat, es convoca Junta General Ordinària, la qual tindrà lloc el proper 24 de novembre de 2018, a les 8.30 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona, a la Sala de Juntes de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre (Pg. del Canal s/n de Deltebre), amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta o acords de l’última Junta General celebrada.

2.- Informes de la Presidència de la Comunitat.

3.- Tot allò que convingui per al millor aprofitament de les aigües i el seu tancament.

4.- Altes i baixes en el reg.

5.- Informes de la Presidència de la Junta de Govern. Ratificació d’acords de la Junta de Govern.

6.- Examen, aprovació o censura dels pressupostos de tots els ingressos, despeses i financers de la Comunitat per a l’exercici econòmic agrícola anual de 2019, que començarà l’1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre. (Art. 56 apartat segon) Establiment del període voluntari de pagament de derrames. (Art. 14).

7.- Precs i preguntes.

Tortosa, 8 d’octubre de 2018

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT

Signat: Víctor Delsors Pomar

AVÍS: TANCAMENT DEL CANAL, EL DIA 31 D’OCTUBRE

LA COMUNITAT DE REGANTS DE L’ESQUERRA INFORMA QUE EL DIA 31 D’OCTUBRE ES TANCARÀ EL CANAL, PER MOTIUS DE MANTENIMENT I PER LA INUNDACIÓ DELS DESAIGÜES AMB AIGUA SALADA PER LA LLUITA CONTRA EL CARGOL POMA.

SI ALGUN COMUNER VOL INUNDAR LA SEVA FINCA AMB AIGUA SALADA, LI RECORDEM QUE HAURÀ DE PASSAR PER LA COMUNITAT A FER LA PETICIÓ QUE S’ENVIARÀ AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA.

Els Regants i els Ajuntaments del Delta de l’Ebre s’uneixen enfront la regressió

Els Ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles de la Ràpita, Amposta, l’Aldea, Camarles i l’Ampolla i les Comunitats de Regants de la Dreta i l’Esquerra de l’Ebre treballen en la constitució d’una Taula, com a instrument de defensa del territori, enfront la regressió que sofreix el Delta de l’Ebre. Representants de totes les entitats han celebrat avui la primera reunió conjunta en la qual s’ha presentat el full de ruta d’aquest nou front que reclamarà a les administracions competents actuacions com un Pla de protecció del litoral, amb l’objectiu de mantenir la morfologia actual, i un Pla de regeneració de badies i llacunes. El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, i el director general de Polítiques de Muntanya i Litoral, Albert Alins, han assistit a la reunió.

El full de ruta presentat avui és el Document de Consens i Territori i recull les conclusions extretes en una primera ronda de contactes entre les comunitats i els ajuntaments del Delta de l’Ebre, en les quals s’ha constatat que sí és possible arribar a una petició consensuada, per part del territori, de mesures correctores davant la regressió. Unes mesures que, d’altra banda, són competència i responsabilitat d’institucions que sobrepassen les atribucions de les entitats locals. “Correspon de manera urgent i persistent a les entitats del territori la justa demanda, a les administracions pertinents, per tal que compleixin les lleis que fan referència a la protecció i restauració d’aquest espai tan valuós i singular”, s’exposa en el document.

Per tot plegat, el Document de Consens i Territori proposa la creació d’una Taula, com a instrument de defensa del territori, mitjançant la qual es reclamarà, en una primera fase, un Pla de protecció del litoral amb l’objectiu de mantenir la morfologia actual, i en una segona fase, un Pla de regeneració de badies i llacunes. Aquests plans haurien de contenir les actuacions consensuades amb tots els membres de la Taula pel que fa al manteniment de la morfologia, el restabliment de sediments i altres mesures urgents, a curt termini, però diversificades segons la tipologia de zona a protegir i la gravetat de la situació.

L’agenda d’actuacions seguirà ara amb l’aprovació de la creació d’aquesta Taula per part dels respectius plenaris municipals i juntes de govern. És voluntat dels membres de la Taula, també, continuar amb les gestions d’adhesió i consens entre les entitats socials i econòmiques del territori per tal d’ampliar la seva representativitat. Un cop feta la signatura del Document de Consens i Territori, els acords presos seran traslladats a totes les administracions estatals i autonòmiques que corresponguin, a qui es demanarà que qualsevol acció relacionada amb la regressió del Delta de l’Ebre sigui consensuada amb la Taula.

El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, el director general de Polítiques de Muntanya i Litoral, Albert Alins, i el subdirector general de Costes i Acció Territorial, Xavier Berga, han tingut l’oportunitat de conèixer en primera persona el nou front, ja que han assistit com a convidats a la reunió. Tant Sabaté com Alins han destacat la importància del consens assolit entre els set ajuntaments i les dues comunitats del Delta de l’Ebre i han expressat la seva voluntat de col·laboració.

Delta_2050

Previsió dels efectes de la regressió l’any 2050, amb una pujada del nivell del mar de 0,50 m.

Objectes recuperats pel Cos dels Mossos d’Esquadra

Arran d’una intervenció del Cos de Mossos d’Esquadra de les Terres de l’Ebre, a la comarca del Baix Ebre, es van intervenir tot un seguit d’objectes:

- Una mescladora de pasta marca RUBI model RUBIMIX7

- Un martell elèctric, marca REDSTONE model RS900-30CE

- Una màquina radial, marca Metabo, Model D72622

- Una fresadora, marca Titan, Model TTB293WCH

- Quatre peces d’aixetes

- Dos discos fre de cotxe

- Una motxilla amb diverses eines petites al seu interior

Objectes recuperats

Davant l’eventual cas que siguin reconeguts pel seu propietari, es poden iniciar les gestions de restitució. La referència dels objectes és: 516060/2018.

La Comunitat participa en una jornada sobre la lluita contra el canvi climàtic al Delta de l’Ebre

IMG-20180529-WA0005

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va acollir, el passat 25 de maig, una jornada sobre la lluita contra el canvi climàtic al Delta de l’Ebre. La jornada va girar entorn del projecte LIFE EBRO-ADMICLIM que, amb la participació de la Comunitat de Regants, entre d’altres, ha permès desenvolupar i aplicar noves estratègies d’adaptació i mitigació. I és que el Delta de l’Ebre es considera un dels sistemes costaners del Mediterrani més vulnerables al canvi climàtic.

Actualment, el Delta pateix una pèrdua de zones humides i arrossars degut a la regressió de la costa, causada per la falta de sediments fluvials. Aquest problema s’accentua per la pèrdua d’elevació del Delta, motivada per la pujada del nivell del mar i la subsidència. La regressió de la costa i la pèrdua d’elevació només poden ser compensades a llarg termini amb mesures d’adaptació, emprant tècniques d’enginyeria ecològica de caràcter innovador. Unes mesures d’adaptació que cal combinar amb mesures de mitigació destinades a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i augmentar l’estoc de carboni als arrossars i aiguamolls.

La caracterització de la subsidència al delta, la gestió del sediment al riu i al delta, la gestió i l’eficiència dels aiguamolls artificials han estat alguns dels temes tractats en les ponències de la jornada. La Comunitat n’ha format part de l’organització juntament amb l’IRTA, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l’Agència Catalana de l’Aigua, el Consorci d’Aigües de Tarragona i la Universitat de Còrdova.